ตรวจสอบว่าผู้เข้าชมดูเว็บไซต์เราด้วย คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ
(Check/Detect Computer & Mobile Browser)
(ด้วยภาษา Javascript)